Kategoria: Transport

Wiadomości ze Wschodu

Informacje dla kierowców. Rosja. Zmiana procedury kontroli przewozów międzynarodowych 17 marca rząd przyjął rozporządzenie „O wprowadzeniu zmian do Uchwały o kontroli państwowej (nadzorze) nad realizacją międzynarodowych przewozów drogowych”. Zmiany upoważniają pracownika urzędu celnego do nakładania kar administracyjnych na kierowców (przewoźników) w przypadku stwierdzenia przekroczenia parametrów wagowych i gabarytowych. Jednocześnie w rosyjskim zezwoleniu na przejazd sporządza się stosowną adnotację. Wcześniej w takich przypadkach przewoźnikowi (kierowcy) wydawane było powiadomienie o stwierdzonym naruszeniu i konieczności przybycia do najbliższego punktu kontrolnego w celu jego wyeliminowania. Obecnie opuszczenie przez taki środek transportu terenu Rosji...
Więcej

Stanowisko ZMPD w sprawie zawieszenia niemieckich przepisów o płacy minimalnej w zakresie tranzytu

Stanowisko Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce w sprawie zawieszenia stosowania przez Niemcy przepisów dotyczących płacy minimalnej w zakresie przewozów tranzytowych. ZMPD uznaje decyzję administracji niemieckiej za idącą w dobrym kierunku, ale niewystarczającą. Polscy przewoźnicy, właściciele przedsiębiorstw transportowych działających na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, nie godzą się na podporządkowanie ich umów z zatrudnianymi kierowcami przepisom niemieckim. Zawieszenie przepisów o płacy minimalnej wyłącznie w stosunku do przewozów tranzytowych nie rozwiązuje problemu. Tranzyt stanowi około jednej trzeciej przejazdów, które polskie ciężarówki wykonują na terenie Niemiec. Ogólną...
Więcej

Białoruś: zbyt dużo kontroli na granicy – interwencja ZMPD

W związku z informacjami od przewoźników – członków ZMPD, że na granicy polsko - białoruskiej, niezależnie od rodzaju przewożonego towaru, pojazdy kierowane są do 100-procentowej kontroli, ZMPD podjęło działania interwencyjne w Państwowym Komitecie Celnym Republiki Białoruś oraz zwróciło się z prośbą o odpowiednie działania do BAMAP i IRU. Samochody stoją w urzędach białoruskich i czekają po kilka dni na kontrole, co powoduje opóźnienia w dostawie towaru do odbiorcy i kary finansowe dla przewoźników. Poza tym zdarzają się sytuacje, kiedy po kontroli urząd celny...
Więcej